Kategorie

Wydawcy

Autorzy

Bestsellery

Nowości

Autor: Tomasz Trejderowski

Doktor nauk technicznych. Specjalista z zakresu informatyki, socjotechniki i socjoinformatyki. Zajmuje się nowoczesnymi narzędziami wywierania wpływu, które mają negatywny, destrukcyjny wpływ na jednostki i społeczeństwo. Interesuje się teorią socjotechniki i socjoinformatyki oraz popularyzowaniem praktycznego zastosowania wiedzy z tych dziedzin, w tym metodami obrony przed manipulacją. Autor książki Socjotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce (2009) oraz kilku książek i ponad trzydziestu artykułów z obszaru informatyki.

Projekt i realizacja 2014 DiH.pl