Nowości

 • Sieradzan Jacek
  Promocja: Zmotoryzowani tulku....

  Buddyzm tybetański ma twarz uśmiechniętego Dalaj Lamy z okładek jego książek. Rzeczywistość dawnego Tybetu i obecnego buddyzmu nie ma jednak wiele wspólnego z takim obrazem. Tybet był ukastowionym państwem feudalnym, w którym ludzie byli pozbawieni wszystkich praw z wyjątkiem prawa wyboru religii. Taki Tybet ludzie Zachodu wypierają ze swojego umysłu. Zamiast niego widzą egzotyczne Śangri-la, twór fantazji popularnego pisarza. Co zrobiłbyś,...

  Dowiedz się więcej >>
 • Dudek Zenon Waldemar. Rozmawia Rusin Sławomir
  Promocja: Psychoza czy opętanie....

  Autorzy książki ukazują kulturę jako scenę ludzkiego dramatu, skupiając się na doświadczeniach granicznych, które są opisywane jako psychoza, obłęd lub opętanie. W polskiej narracji psychiatrycznej, terapeutycznej i kulturowej rzadko podejmowany jest wątek psychopatologii rodzinnej, który dotyka kulturowego i religijnego tabu i zakazu mówienia o obłędzie. Zwraca uwagę temat terapii ludzi wracających z wojny i sacrum wojny oraz problem...

  Dowiedz się więcej >>
 • Ostasz Lech
  Promocja: Psychoterapia filozoficzna....

  Książka łączy walory poradnika i podręcznika podstaw psychoterapii opartej na klasycznej filozofii greckiej. Refleksji nad sobą może służyć myśl Sokratesa, Arystotelesa, Demokryta, Epikura, Cycerona i innych starożytnych mędrców. W książce zostały zebrane różne filozoficzne drogi poszukiwania „złotego środka”, odnoszące się do modelu człowieka i sposobów poznawania świata, ludzkiej logiki, błędnego myślenia, etyki, filozofii życia,...

  Dowiedz się więcej >>
 • Olchanowski Tomasz
  Kultura ponowoczesna w perspektywach...

  Książka składa się z dwunastu szkiców. Rozpoczyna się Pustką po duszy, kończy zaś esejem Bogowie w naszym życiu, w szkolnej klasie i w sali wykładowej. Chociaż Autora inspirowały psychologia archetypowa, zwana politeistyczną, Jamesa Hillmana oraz myśl australijskiego pedagoga Berniego Neville’a, jak też ich powrót do greckiego politeizmu, to jednak szkice te nie są bałwochwalczym tworzeniem nowych dogmatów. Świat wykreowany przez te szkice...

  Dowiedz się więcej >>
 • Węgłowska-Rzepa Krystyna, Fredericksen Don (red.)
  Promocja: Między...

  W książce inspirowanej myślą Junga i psychologią głębi psychologowie, filozofowie, religioznawcy i antropolodzy próbują spojrzeć na kondycję człowieka i jego wysiłki, aby ratować cząstkę swej duchowej natury. Autorzy książki szukają połączeń między dwoma światami (dwiema rzeczywistościami) istnienia i wyrażania się istoty ludzkiej. Starają się objąć świadomość i nieświadomość, racjonalne i duchowe, ludzkie i boskie. Wśród autorów,...

  Dowiedz się więcej >>
scroll
Projekt i realizacja 2014 DiH.pl