.

Autorzy

Pedagogika

Wychowanie człowieka to zadanie wymagające wszechstronności. Wiedza pedagogiczna z założenia potrzebuje interdyscyplinarności, ale też artyzmu i kreatywności. W czasach specjalizacji, techniki i informatyzacji wielką wartością jest podejście holistyczne w wychowaniu oraz uwzględnienie wymiaru duchowego.

Filtry aktywne

Żyrafa i szakal w nas. Porozumienie bez Przemocy
-9,09%
Arteterapia. Inspiracje i wartości
-26,67%
Pedagogika a paradygmat nieświadomości
-76,92%
Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja
-82,69%
Myślę, czuję, działam: psychoedukacja i psychoterapia nastolatka – scenariusze zajęć cz. 2
-1,33%
Psychosynteza w edukacji. Wzrastanie samoświadomości człowieka
-94,74%
Dorastanie w zaufaniu
-8%
Sen Żyrafy. Empatyczna komunikacja z dziećmi
-8,57%
Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transformacje
-64,81%
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
-20,83%
Jedność i oddzielenie. Od niemowlęcia do odrębnej jednostki
-24,49%
Edukacja wzbogacająca życie
-7,89%
Psychologia doświadczeń duchowych
-16,67%
Wybrane zagadnienia duchowości - red. Maria Sokolik
-18,37%
Psyche i edukacja. Emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu się i nauczaniu.
-3,39%
85,00 zł

Propozycja warsztatowych spotkań grupowych, które mogą być realizowane w ramach ambulatoryjnej lub stacjonarnej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Po dokonaniu modyfikacji, ćwiczenia mogą również być wy

-9,09%
30,00 zł 33,00 zł

To książka, która pokazuje, że można jednocześnie zaakceptować swojego „szakala”, dając mu przestrzeń do wypowiedzi, jak i „być żyrafą”. Wszystko po to, by dzięki głęboko zakorzenionej, typowo ludzkiej potrzebie, tak często, jak to możliwe, przyczyniać si

-26,67%
33,00 zł 45,00 zł

Celem arteterapii nie jest tworzenie dzieł sztuki, utworów odpowiadających określonym kanonom artystyczno‑estetycznym, lecz przede wszystkim sam proces tworzenia, nastawiony na trwałe przywracanie pacjentowi (podopiecznemu) wiary w życie, w jego sen

-76,92%
9,00 zł 39,00 zł

Głównym celem monografii jest zwrócenie uwagi na doniosłość koncepcji Junga dla współczesnej pedagogiki, szczególnie w zakresie relacji pedagogicznych. Spojrzenie przez pryzmat procesów nieświadomych na współzależność samowychowania i wychowania pozwoliło

-25%
33,00 zł 44,00 zł

Arteterapia to dziedzina wiedzy rozwijająca się na pograniczu pedagogiki, psychologii i sztuki. Jej istotą jest lecznicze oddziaływanie na system psychiczny oraz na określone formy zachowania poprzez zastosowanie środków artystycznych. Autor rozważa t

-82,69%
9,00 zł 52,00 zł

Książka zawiera analizy fenomenu człowieczeństwa jako problemu interdyscyplinarnego. Autorzy rozważają m.in. takie kwestie, jak subiektywny i ponadczasowy wymiar człowieczeństwa, człowiek represywny, ja transcendentne, ja aksjologiczne, potrzeba metafizyk

-1,33%
74,00 zł 75,00 zł

Propozycja warsztatowych spotkań grupowych, które mogą być realizowane w ramach ambulatoryjnej lub stacjonarnej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Po dokonaniu modyfikacji, ćwiczenia mogą również być wy

9,00 zł 42,00 zł

Publikacja prezentuje holistyczną wizję człowieka, jego podmiotowość, dążenia twórcze i zdolność konfrontacji z deficytami osobistymi oraz trudnościami wynikającymi z uwarunkowań współczesnej kultury. Prezentowane teksty zmierzają do wydobycia kreatyw

-94,74%
2,00 zł 38,00 zł

Książka jest pierwszym w Polsce opracowaniem psychosyntezy, zawiera teoretyczne omówienie podstawowych idei oraz część praktyczną (ćwiczenia, programy edukacyjne). Adresowana jest do nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji (od przedszkola, poprzez sz

-8%
23,00 zł 25,00 zł

"Dorastanie w zaufaniu" przypomina, że dzieci rodzą się z ciekawością świata, chęcią uczenia się i współpracy z rodzicami. Ukazuje przykłady jak, jako dorośli, możemy te wrodzone skłonności rozwijać, będąc dla dzieci wzorem zachowań, które chcemy u nich

32,00 zł

Tematem książki jest współczesne rozumienie świętości w procesie jakościowych przemian wewnętrznych człowieka. Zdaniem Autorki, potencjał świętości jest zawarty w każdym z nas. Książka ukazuje wizerunek człowieka nowej jakości (Nowy Człowiek) i jego drogę

-8,57%
32,00 zł 35,00 zł

Książka napisana przez Franka i Gundi Gaschlerów jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, które na co dzień pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ale też dla tych, którzy z nimi po prostu… żyją. Autorzy w przystępny sposób, na przykładach dialogów 

24,00 zł

Autor książki zwraca uwagę na obecność narkotyków w życiu człowieka od zarania dziejów. Opisuje bogactwo roślin i substancji, które były i są wykorzystywane do sztucznego zmieniania percepcji i świadomości. Nasza cywilizacja nie jest jedyną, która uległa

-64,81%
19,00 zł 54,00 zł

Publikacja zajmuje się fenomenem człowieczeństwa z perspektywy interdyscyplinarnej. Zagadnienie to od lat bada redaktorka książki. Zajmuje się nim w Polsce nowe pokolenie specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy i praktyki (filozofowie, psycho

-20,83%
19,00 zł 24,00 zł

Książka składa się z dwunastu szkiców. Rozpoczyna się "Pustką po duszy", kończy zaś esejem Bogowie w naszym życiu, w szkolnej klasie i w sali wykładowej". Chociaż Autora inspirowały psychologia archetypowa, zwana politeistyczną, Jamesa Hillmana oraz myśl

-24,49%
37,00 zł 49,00 zł

Książka stanowi cenną lekturę dla każdego rodzica, uchyla bowiem rąbka tajemnicy i ukazuje świat wewnętrzny dziecka, które wkracza dopiero w życie i samo nie potrafi jeszcze komunikować swoich potrzeb przy pomocy słów. Louise J. Kaplan autorka książki pot

-7,89%
35,00 zł 38,00 zł

Autor pokazuje, jak Porozumienie bez Przemocy (PbP) może zaistnieć w szkołach. Lektura wartościowa dla osób, które myśl Rosenberga dopiero odkrywają, ale też dla tych, którym PbP jest znane i może chcą je przenieść do środowiska edukacyjnego? Polecamy wsz

-16,67%
25,00 zł 30,00 zł

Książka jest próbą analizy indywidualnego oświecenia, przeżycia kosmicznego oraz rozwoju osobowego. Dzięki integracji wiedzy z dziedziny psychologii i fizyki teoretycznej, obiektywna rzeczywistość nieosobowa ukazuje się jako styczna z rzeczywistością duch

23,00 zł

Propozycja warsztatowych spotkań grupowych, które mogą być realizowane w ramach ambulatoryjnej lub stacjonarnej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Po dokonaniu modyfikacji, ćwiczenia mogą również być wy

16,00 zł

Propozycja warsztatowych spotkań grupowych, które mogą być realizowane w ramach ambulatoryjnej lub stacjonarnej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Po dokonaniu modyfikacji, ćwiczenia mogą również być wy

45,00 zł

"Las wtajemniczenia" Marcela Messinga stanowi niezwykle interesujący przykład literatury duchowej, łączącej piękno poetyckiej prozy z wątkami psychologii głębi. Kojarzy się on również z wtajemniczeniem szamańskim, które było udziałem Carlosa Castanedy w

16,00 zł

Propozycja warsztatowych spotkań grupowych, które mogą być realizowane w ramach ambulatoryjnej lub stacjonarnej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Po dokonaniu modyfikacji, ćwiczenia mogą również być wy

25,00 zł

Niniejsza książka należy do rzadko uprawianego przez psychologów nurtu analizy psychologicznej i filozoficznej. Jest ona nowym opracowaniem rozprawy habilitacyjnej Autorki, która dotyczyła źródeł osobowego wymiaru psychiki. W Polsce niewiele jest ośrodków

18,00 zł

Propozycja warsztatowych spotkań grupowych, które mogą być realizowane w ramach ambulatoryjnej lub stacjonarnej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Po dokonaniu modyfikacji, ćwiczenia mogą również być wy

-18,37%
40,00 zł 49,00 zł

W niniejszej pracy zostały zebrane informacje dotyczące wybranych, niekonwencjonalnych koncepcji duchowej istoty człowieka i związanych z nimi koncepcji psychiki ludzkiej. Jest w nich zawarty pogląd, że człowiek poza ciałem materialnym posiada ułożone hie

14,00 zł

Propozycja warsztatowych spotkań grupowych, które mogą być realizowane w ramach ambulatoryjnej lub stacjonarnej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Po dokonaniu modyfikacji, ćwiczenia mogą również być wy

14,00 zł

Propozycja warsztatowych spotkań grupowych, które mogą być realizowane w ramach ambulatoryjnej lub stacjonarnej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Po dokonaniu modyfikacji, ćwiczenia mogą również być wy

12,00 zł

Propozycja warsztatowych spotkań grupowych, które mogą być realizowane w ramach ambulatoryjnej lub stacjonarnej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Po dokonaniu modyfikacji, ćwiczenia mogą również być wy

8,00 zł

Propozycja warsztatowych spotkań grupowych, które mogą być realizowane w ramach ambulatoryjnej lub stacjonarnej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Po dokonaniu modyfikacji, ćwiczenia mogą również być wy

-3,39%
57,00 zł 59,00 zł

Książka ta należy do najważniejszych pozycji światowej literatury pedagogicznej ostatnich dziesięcioleci.

0