Kategorie

Wydawcy

Autorzy

Bestsellery

Nowości

Autor: Doliński Dariusz, Błaszczak Wojciech

Dariusz Doliński jest profesorem psychologii, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli psychologii społecznej w Polsce, wykładowcą akademickim i pracownikiem naukowym, a także autorem licznych publikacji dotyczących zagadnień będących w centrum jego zainteresowań, a więc psychologii zachowań oraz psychologii emocji i motywacji. Wśród jego książek można znaleźć takie tytuły jak „Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama”, „Psychologiczne mechanizmy reklamy”, „Manipulacja” oraz „Tożsamość. Trudne pytanie: kim jestem”.
Prof. dr hab. Dariusz Doliński urodził się w 1959 roku. W 1993 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego psychologii po tym jak przedstawił swoją rozprawę zatytułowaną „Orientacja defensywna”, w której rozważa postawę człowieka, który świadomie rezygnuje z wywierania wpływu na zdarzenia, jeśli działanie mogłoby odbić się negatywnie na jego samoocenie. Profesorem zwyczajnym Doliński został kilka lat później, gdy pracował naukowo w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie jest zatrudniony we wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS. W latach 2004-2011 zajmował tam stanowisko dziekana, natomiast aktualnie pełni funkcję pełnomocnika rektora do spraw rozwoju uczelni, kierownika Katedry Psychologii Społecznej, a ponadto prowadzi zajęcia koncentrujące się na tematyce psychologii społecznej i psychologii reklamy.
Profesor Dariusz Doliński należy także do różnych stowarzyszeń naukowych – jest m.in. prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii społecznej, korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Udziela się także w prasie naukowej. Pełni funkcję redaktora naczelnego wydawanego przez PAN anglojęzycznego kwartalnika „Polish Psychological Bulletin”. Artykuły jego autorstwa można także przeczytać w wielu międzynarodowych czasopismach, jak „European Journal of Social Psychology”, „Personality and Social Psychology Bulletin”, „Journal of Personality and Social Psychology” oraz „Journal of Experimental Social Psychology”.
Z efektami pracy naukowej profesora Dolińskiego, koncentrującymi się na psychologii zachowań społecznych, psychologii emocji i motywacji oraz psychologii marketingu i reklamy, czytelnicy mogą się zapoznać, sięgając po publikacje jego autorstwa, których w sumie jest ponad dwieście. Są wśród nich takie interesujące tytuły jak „Psychologia reklamy” z 1998 roku, „Psychologia wpływu społecznego” z 2000 roku, „Psychologiczne mechanizmy reklamy” z 2003 roku, „Techniki wpływu społecznego” z 2005 roku, „Ukryte sensy zachowania. Rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie” z 2006 roku czy „Manipulacja” z roku 2009.


Wojciech BłaszczakZainteresowania naukowe


dynamika emocji
nieuświadamiane procesy afektywne
metody pomiaru emocji
poznanie społeczne
wpływ społeczny


Projekty badawcze


2009-2012 Dynamika emocji a funkcjonowanie podmiotu, NCN, kierownik projektu
2002-2004 Rola Ja w przetwarzaniu utajonych informacji, KBN, grant promotorski, wykonawca
1999-2001 Przedświadome przetwarzanie informacji, KBN, wykonawca
1998-2001 Afekt-intelent w procesach wartościowania, FNP, wykonawca
1997-1999 Modalność, wzbudzanie i kontrola nieświadomego afektu, KBN, wykonawca


Publikacje


Książki


Doliński, D. Błaszczak, W. (red). (2011). Dynamika emocji: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Artykuły


Błaszczak, W. (2013). Huśtawka emocjonalna: Konsekwencje afektywne wzbudzania emocji o kontrastowych znakach. Psychologia Społeczna, 3, 262-276.


Blaszczak, W., Imbir, K. (2012). Use of affective priming to measure the implicit self-reference effect. Psychological Reports, 111, 107-114.


Błaszczak, W., Pochwatko, G., Ohme, R. (2012). O wartościowaniu poza świadomością i niektórych jego konsekwencjach. W: A. Szuster, D. Maison, D. Karwowska i R. Ohme (red.), W stronę podmiotowości: O emocjonalności, tożsamości, dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania (s. 87-111). Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.


Błaszczak, W. (2011). Fazowe zmiany emocji: Konsekwencjach nagłego wycofania emocji i wzbudzania emocji o kontrastowych znakach. W: D. Doliński i W. Błaszczak (red.), Dynamika emocji: teoria i praktyka (s.43-59). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Błaszczak, W. (2008). Jednoczynnikowa analiza wariancji z powtarzanym pomiarem: Badanie efektów odnoszenia do Ja utajonych stymulacji afektywnych. W: G. Kwiatkowska i K. Stasiuk (red.),SPSS w praktyce psychologicznej (s. 87-94). Lublin: Wydawnictwo UMCS.


Błaszczak, W. (2007). O efektach odnoszenia do Ja afektu wzbudzanego poza świadomością. W: R.K. Ohme (red.), Nieuświadamiany afekt: Najnowsze odkrycia (s. 157-163). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


Godlewska, M., Kobylińska, D.,Błaszczak, W. i Ohme, R. (2007). Ukierunkowanie wpływu nieuświadamianego afektu. W: R.K. Ohme (red.), Nieuświadamiany afekt: Najnowsze odkrycia(s. 85-94). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


Pochwatko, G., Błaszczak, W. i Kukliński, K. (2007). Vademecum badacza pracującego w paradygmacie podprogowego poprzedzania. W: R.K. Ohme (red.), Nieuświadamiany afekt: Najnowsze odkrycia (s. 337-353). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


Ohme, R.K., Pochwatko, G. i Błaszczak, W. (2007). Wzbudzanie nieuświadamienego afektu na drodze podprogowego poprzedzania. W: R.K. Ohme (red.), Nieuświadamiany afekt: Najnowsze odkrycia (s. 31-44). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


Błaszczak, W., Koterski, M. i Doliński, D. (2003). Kto wzbudza strach a kto prosi? W poszukiwaniu determinant efektywności huśtawki emocjonalnej. Czasopismo Psychologiczne9, 261-269.


Błaszczak, W. (2001). Wpływ utajonych informacji afektywnych na formułowanie sądów o Ja. W: M. Jarymowicz (red.), Pomiędzy afektem a intelektem: Poszukiwania empiryczne (s. 95-106). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.


Błaszczak, W. (2001). W poszukiwaniu specyfiki utajonego Ja. Studia Psychologiczne39, 147-160.


Ohme, R.K., Błaszczak, W. i Pochwatko, G. (1999). Odmienne efekty wpływu rozproszonego afektu: Zjawisko asymilacji i kontrastu. Studia Psychologiczne37, 43-59.


Ohme, R.K., Pochwatko, G. i Błaszczak, W. (1999). Paradygmat afektywnego poprzedzania: W poszukiwaniu nowej procedury badawczej. Studia Psychologiczne37, 7-28.
Projekt i realizacja 2014 DiH.pl