Oniroterapia kreatywna. Praca ze snami i mitami personalnymi

Oniroterapia kreatywna. Praca ze snami i mitami personalnymi

Oniroterapia kreatywna. Praca ze snami i mitami personalnymi

Zenon Waldemar Dudek

Cel: poznanie podstaw psychologii kreatywnej w obszarze pracy ze snami, w pracy nad odkrywaniem mitu personalnego, mitu rodzinnego oraz w analizie linii życia jako drogi bohatera. Program: Każde spotkanie zawiera wprowadzenie teoretyczne, przykłady analiz...   Czytaj więcej >>

Zobacz recenzje >> Przejrzyj fragment >>
290,00 zł


Powiadom mnie kiedy produkt będzie dostępny

Uwaga: zgłoszenia na szkolenie prosimy dokonywać oddzielnie od innych produktów.
Warunki uczestnictwa podane są poniżej.


Warszat "Sen i mit jako dramat" – spotkanie 4
20 lipca 2017
, przeniesiony na wrzesień 2017
Centrum Terapii i Kreatywności, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 51 lok. U-6, Warszawa

Aktualne informacje na stronie szkolenia

Cel: poznanie podstaw psychologii kreatywnej w obszarze pracy ze snami, w pracy nad odkrywaniem mitu personalnego, mitu rodzinnego oraz w analizie linii życia jako drogi bohatera.

Program: Każde spotkanie zawiera wprowadzenie teoretyczne, przykłady analizy symptomatologicznej i archetypowej treści psychicznych, w tym objawów zaburzeń, marzeń sennych, mitów kulturowych oraz mitów personalnych.


Bądź na bieżąco z biuletynem informacyjnym – zapisz się (w nowym oknie).


Program warsztatów:

Wprowadzenie

Część I. Jak działa nieświadomość? Jak działa kultura

 • Opozycyjna struktura systemu psychicznego: ego wobec sfery Cienia
 • Dramat snu jako ekspresja wewnętrznego dialogu i kryzysów psyche
 • Doświadczenia graniczne w snach i mitach – wewnętrzne inicjacje
 • Struktura dramatyczna marzeń sennych – przykłady

Część II.  Przykład ilustracyjny z wykładów Junga

Część III. Sen jako dramat i mit personalny. Praca ze snami uczestników

 • Powrót do snów, które były omawiane na poprzednim warsztacie

Motywy symboliczne: łuk, topór, góra, chata, dziecko, świnie, Centaur, żołnierze, ocean…

 • Praca ze snami i obrazami fantazji – sny z grupy

Część IV. Psychologiczne i kulturowe ujęcie procesów nieświadomości

 • Mit Ikara. Obraz inflacji i alienacji ego
 • Mit Syzyfa. Cykliczność procesów rozwoju i dezintegracji
 • Mit Ateny. Droga córki ojca do samorealizacji i odnalezienia swego miejsca we wspólnocie
 • Mit Demeter. Archetyp matki – archetyp życia
 • Mit Prometeusza. Podstawy psychologiczne cywilizacji władzy i cywilizacji dobra  

 

Warsztat dla psychologów, osób zainteresowanych psychoterapią, kulturą, rozwojem osobistym.

Cykl zajęć obejmuje 10 tematów, start po skompletowaniu grupy szkoleniowej – zajęcia średnio raz/dwa razy w miesiącu.

Ilość uczestników: 15–30 osób.

Zagadnienia teoretyczne

 • Psychologia marzeń sennych – interpretacja subiektywna i obiektywna
 • Aktywna wyobraźnia, swobodne skojarzenia, amplifikacja, mitoanaliza, psychodrama, ligwoanaliza
 • Interpretacje systemowe, egzystencjalne, głębinowe i kulturowe snów i mitów.
 • Personifikacje, projekcje, kompleksy w obrazach snu, scenach mitu, wyobraźni dziecka, pacjenta
 • Ego snu, ego mitu, alter ego, droga bohatera
 • Nieświadomość indywidualna, nieświadomość zbiorowa

Część 1: Czym jest empatia i świadomość potrzeb

Rozdział 1: Trzeci Wymiar i Jasność Zintegrowana – wprowadzenie

Rozdział 2: Budowanie kapitału firmy na czynniku ludzkim

Rozdział 3: Podstawowe zasady Porozumienia bez Przemocy

Rozdział 4: Zastosowanie świadomości potrzeb w miejscu pracy

Część 2: Empatia w praktyce

Rozdział 5: Jak zwiększyć własną wydajność

Rozdział 6: Jak zwiększyć wydajność interpersonalną

Rozdział 7: Jak zwiększyć wydajność zespołu i organizacji

Rozdział 8: Narzędzia podejmowania decyzji na podstawie potrzeb

Część 3: Zmieniamy nasze miejsca pracy

Rozdział 9: Miejsce prac wolne od złości, poczucia winy, strachu i wstydu

Rozdział 10: Kontakt z ludźmi, którzy są wyzwaniem dla naszych umiejętności

Rozdział 11: Miejsca pracy przyszłości

 

Załączniki

Bibliografia

Literatura PbB w Polsce

O Autorce

Program dalszych spotkań:

2. PERSONIFIKACJE W SNACH I MITACH

Mitologiczne „JA” jako obraz struktury świadomości. Ego i alter ego. Projekcje i kompensacje deficytów ego w snach. Bohater mityczny jako personifikacja indywidualnej psyche.

Mit Heraklesa jako ilustracja procesu budowy ego, konfrontacji z personą, kompleksami i Cieniem zbiorowym oraz rozwojowej transformacji i integracji psyche.

3. TYPOLOGIA FIGURY BOHATERA SNU I MITU

„Ja” o wielu twarzach: dysocjacje, rozszczepienie i wielość projekcji podmiotu w narracjach symbolicznych. Kryzysy jako możliwości inicjacji do poszerzonej świadomości. Typ indywidualny a tożsamość zbiorowa, typy i archetypy percepcji, myślenia, przeżywania, działania bohatera.

4. ETAPY ONIROTERAPII. KATHARSIS, OBJAŚNIANIE, EDUAKCJA, INTEGRACJA

Obrazy zranienia, przemiany i integracji w snach i mitach. Bohater tragiczny, bohater wyzwolony. Archetyp zranionego uzdrowiciela w snach. Wewnętrzny uzdrowiciel i uzdrowienie „zewnętrzne”. Mityczni uzdrowiciele i dobroczyńcy – kompleks Prometeusza, kompleks mesjasza, kompleks Asklepiosa.

Zamrożenie i zaczarowanie jako obraz śmierci psychologicznej. Zaczarowany chłopiec, zamrożona/zamknięta dziewczynka w baśniach, snach i mitach.

Odczarowanie i odmrożenia jako obraz uwolnienia zmarłej/utraconej duszy. Terapia jako powrót do życia. Zabawa w śmierć jako gra o życie.

5. SNY ARCHETYPOWE. MOTYWY ARCHETYPOWE W MITACH I LITERATURZE

„Ja” bohatera w snach i mitach. Archetypowy bohater. Doświadczenia archetypowe. Uniwersalna symbolika snów, mitów, literatury, objawów nerwicowych (ego i archetyp Cienia), depresyjnych, psychotycznych i innych.

6. KONFRONTACJA ZE SMOKIEM

Praca z Cieniem jako element opieki nad dzieckiem, wychowania w rodzinie, szkole i społeczeństwie. Edukacja moralna jako praca z Cieniem na drodze inicjacji dziewczynki i chłopca. Doświadczenia labiryntu i otchłani w snach i mitach. Personifikacje śmierci w snach i mitach. Smok wewnętrzny (introjekcja Cienia), smok zewnętrzny (projekcja Cienia).

7. MATRIARCHAT I PATRIARACHAT. Kobiecość i męskość w snach i mitach

Archetypowa kobieta. Archetypowy mężczyzna. Wzorce ról kobiecych, wzorce ról męskich w obrazach snu, mitu i literatury.

Relacja córka-matka i syn-ojciec w snach i mitach jako ilustracja naturalnej drogi inicjacyjnej do dorosłości w rodzinie. Relacja córka-ojciec i syn-matka w snach i mitach jako ilustracja inicjacji „krzyżowej”.  Mitologiczne typy męskie (Ares, Herakles, Orfeusz, Prometeusz, Zeus). Mitologiczne typy kobiece (Atena, Afrodyta, Demeter, Medea).

Destrukcyjne i konstruktywne relacje matriarchatu i patriarchatu. Wędrówka tematyki matriarchalnej i patriarchalnej na drodze życia (w procesie indywiduacji). Patriarchalne rozwiązanie ratunkowe snach kobiety i snach mężczyzny.

8. RODZINA GENERACYJNA I RODZINA SPOŁECZNA

Kultura jako symboliczna rodzina. Mit założycielski rodziny. Symbole integracji i dezintegracji rodziny. Symbole transformacji i śmierci rodziny. Dziecko jako symbol odrodzenia wspólnoty. Dziecko-bóg w snach i mitach. Odrodzone królestwo jako metafora odrodzenia psychicznego i przemiany rodziny.

Rodzina biologiczna, rodzina psychologiczna, rodzina społeczna, rodzina duchowa. Dziecko odrzucone. Porzucony Edyp. Zastępczy rodzic w snach i mitach.

Matka i ojciec w snach i mitach. Rodzeństwo – miłość i nienawiść. Zdrada i miłość w kulturze judaistycznej, greckiej, chrześcijańskiej. Walka Hery z Zeusem jako obraz gry rodzinnej.

9. EGO I JAŹŃ

Okrążanie jako metafora rozwoju spiralnego w procesie indywiduacji, w wychowaniu i w terapii.

Mandale psychiczne w snach i mitach. Symbolika jedynki, dwójki, trójki i czwórki w snach i mitach. Relacja mistrz – uczeń w snach i mitach. Relacja terapeuta – pacjent jako relacja archetypowa. Relacja dziecko – matka/ojciec jako relacja archetypowa.

Wielkie relacje inicjacyjne w mitach. Ojciec i matka jako symbole Jaźni. Nowe królestwo jako metafora przemienionej osobowości.

10. INDYWIDUALNOŚĆ, OSOBOWOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA

Symbole pełnej rzeczywistości w snach i mitach. Kultura jako kosmos i wszechświat. Jednostka jako centrum świata. Terapia jako naprawianie świata. Uzdrawianie jako terapia.

Zastosowanie psychologicznej wiedzy o snach i ich znaczeniu w terapii (oniroterapia) i psychologicznej wiedzy o mitach w procesie rozwoju osobowości, w wychowaniu, działalności terapeutycznej, doradztwie personalnym

Napisz swoją recenzję

Oniroterapia kreatywna. Praca ze snami i mitami personalnymi

Oniroterapia kreatywna. Praca ze snami i mitami personalnymi

Cel: poznanie podstaw psychologii kreatywnej w obszarze pracy ze snami, w pracy nad odkrywaniem mitu personalnego, mitu rodzinnego oraz w analizie linii życia jako drogi bohatera. Program: Każde spotkanie zawiera wprowadzenie teoretyczne, przykłady analiz

Napisz swoją recenzję


© ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia 1991–2024