.

  • Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja

Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja

Książka zawiera analizy fenomenu człowieczeństwa jako problemu interdyscyplinarnego. Autorzy rozważają m.in. takie kwestie, jak subiektywny i ponadczasowy wymiar człowieczeństwa, człowiek represywny, ja transcendentne, ja aksjologiczne, potrzeba metafizyk

52,00 zł
9,00 zł Oszczędność % procent
Brutto
Ilość

Książka zawiera analizy fenomenu człowieczeństwa jako problemu interdyscyplinarnego. Autorzy rozważają m.in. takie kwestie, jak subiektywny i ponadczasowy wymiar człowieczeństwa, człowiek represywny, ja transcendentne, ja aksjologiczne, potrzeba metafizyki, fundamenty kultury europejskiej. Studiują problemy rozwoju duchowego i kultury masowej, globalnych wzorców konsumpcji, wykluczenia cyfrowego i odczłowieczenia, tematykę urban fantasy oraz zagrożeń ze strony systemu totalitarnego, jak też zagadnienia antropologii uniwersalnej czy antropologii Biblii Hebrajskiej.
Publikacja stanowi cenny wkład w rozwój myśli humanistycznej w Polsce, wzbogacając współczesne rozumienie duchowości człowieka.
978-83-61538-01-1

Arkusz danych

Liczba stron
492
Data wydania
2010
Oprawa
twarda
Wydanie
1
Seria
Akademicka
Szerokość
16
Wysokość
23,5
Format
160x235 mm
ISBN
978-83-61538-01-1
Wysyłka do
NAKŁAD WYCZERPANY

Konkretne odniesienia

Możesz także polubić

Fenomenologia ludzkiej świętości. O sakralnych możliwościach człowieka

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/eneteia/domains/sklep.eneteia.pl/public_html/var/cache/dev/smarty/compile/b9/bf/b5/b9bfb5b1a135942dd076cbba73831137f070d78b_2.file.product.tpl.php on line 209
Gilgamesz i Psyche. Z antropologii przemiany duchowej

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/eneteia/domains/sklep.eneteia.pl/public_html/var/cache/dev/smarty/compile/b9/bf/b5/b9bfb5b1a135942dd076cbba73831137f070d78b_2.file.product.tpl.php on line 209
-51,28%
Duchowość i narcyzm

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/eneteia/domains/sklep.eneteia.pl/public_html/var/cache/dev/smarty/compile/b9/bf/b5/b9bfb5b1a135942dd076cbba73831137f070d78b_2.file.product.tpl.php on line 209
-26,47%
Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transformacje

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/eneteia/domains/sklep.eneteia.pl/public_html/var/cache/dev/smarty/compile/b9/bf/b5/b9bfb5b1a135942dd076cbba73831137f070d78b_2.file.product.tpl.php on line 209
-64,81%
Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/eneteia/domains/sklep.eneteia.pl/public_html/var/cache/dev/smarty/compile/b9/bf/b5/b9bfb5b1a135942dd076cbba73831137f070d78b_2.file.product.tpl.php on line 209
Potencjalność - Byt - Chaos - Nicość. Rozważania metafizyczne

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/eneteia/domains/sklep.eneteia.pl/public_html/var/cache/dev/smarty/compile/b9/bf/b5/b9bfb5b1a135942dd076cbba73831137f070d78b_2.file.product.tpl.php on line 209
-84,38%
Wola i opętanie - Tomasz Olchanowski (wyd. II)

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/eneteia/domains/sklep.eneteia.pl/public_html/var/cache/dev/smarty/compile/b9/bf/b5/b9bfb5b1a135942dd076cbba73831137f070d78b_2.file.product.tpl.php on line 209
-66,67%
Sokrates magos. Autsajderstwo, magia i charyzma w kontekście antropologii symbolicznej Victora Turnera

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/eneteia/domains/sklep.eneteia.pl/public_html/var/cache/dev/smarty/compile/b9/bf/b5/b9bfb5b1a135942dd076cbba73831137f070d78b_2.file.product.tpl.php on line 209
-41,24%

Wprowadzenie – Halina Romanowska-Łakomy 

Część I. „Ja” – Subiektywny wymiar człowieczeństwa 
Aleksander Bielecki, Maria Korybut-Marciniak – Przyjemność poznawania, subiektywne stany umysłu i mistyka
Wojciech Maksymowicz – Mózg – biologiczna podstawa człowieczeństwa 
Bohdan W. Wasilewski – Archipelag opieki zdrowotnej 
Tadeusz Kobierzycki – „Ja” i jaźń jako podmiot i przedmiot w filozofii nowożytnej 
Ewa Starzyńska-Kościuszko – Koncepcja osobowości (jaźni) i bożoczłowieczeństwa w uniwersalnej antropologii Bronisława F. Trentowskiego 
Kamil Goraziński – Miłość jako warunek konieczny doskonalenia się człowieka 
Teresa Zakrzewska – Człowiek represywny. Dobre przystosowanie czy iluzja zdrowia? 
Marek Jawor – Koncepcja „ja aksjologicznego” w filozofii Józefa Tischnera 
Marta Flakowicz – „Ja” poszukujące, „Ja” czujące. Problem podmiotu w poezji Julii Hartwig

Część II. W poszukiwaniu ponadczasowych wymiarów człowieczeństwa 
Krzysztof Kalka – Możliwe implikacje filozoficznych ujęć człowieka dla pojmowania człowieczeństwa 
Ks. Zdzisław Kunicki – Jacques Derrida: autobiografia jako odmowa wyznania wiary 
Piotr Koprowski – Kryzys wiary a kształt naszego człowieczeństwa. Refleksje Janusza Stanisława Pasierba 
Teresa Stanek – Antropologia Biblii Hebrajskiej 
Bartosz Pasternak – „Idąc w głąb duszy”. Antropologia Edyty Stein 
Beata Szylko – Humanität jako spełnienie człowieka w filozofii Johanna Gottfrieda Herdera 
Agnieszka Mączkowska – Religia – poza lękiem i poczuciem winy, czyli słów kilka o kontemplacji 
Justyna Fruzińska – „Życie bez boga jest niemożliwe”, czyli o potrzebie metafizyki człowieka Różewiczowskiego 
Anita Benisławska – Empatia – ujęcie filozoficzne 
Ks. Józef Kożuchowski – Świętowanie jako fundament życia ludzkiego i kultury europejskiej. Wizja Josefa Piepera 
Justyna Mróz – Znaczenie wsparcia duchowego w byciu i stawaniu się człowiekiem 
Magdalena Kapała, Tomasz Frąckowiak – Rola bierności i aktywności życiowej w kontekście rozwoju duchowego i odnajdywania sensu życia 
Marcin Wnuk – Poznawcze, motywacyjne i behawioralne aspekty religijności/duchowości a jakość życia Anonimowych Alkoholików 

Część III. Wizja człowieczeństwa w literaturze i sztuce 
Ewa Klimas-Kuchtowa – Muzyka jako atrybut i instrument człowieczeństwa 
Bożena Adamkowicz-Iglińska – Człowiek w genezyjskiej twórczości Juliana Słowackiego 
Grzegorz Igliński – Południe wędrowca. Wartość dążenia i spoczynku w procesie ewolucji twórczej (Faun studzienny Leopolda Staffa na tle pokrewnych utworów poety) 
Joanna Bielska-Krawczyk – Być człowiekiem to stawać się Katedrą. O procesualności bytu ludzkiego i artystycznego na podstawie Katedry Tomka Bagińskiego 
Marzenna Cyzman – Postać w dziele literackim z perspektywy jej ontologii 
Małgorzata Jankowska – Poetycka antropologia Bolesława Leśmiana 
Marcin Jurzysta – Mój przyjaciel... Przyjaźń w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego 
Mariusz Gołąb – Kulturowe sensorium i paradygmat natury 
Beata Romanowska – O roli dzieł sztuki literackiej w życiu człowieka. Z refleksji nadKsiążeczką o człowieku Romana Ingardena 
Maciej Kołodziejski – Zdolności a umiejętności muzyczne. Raport z badań 
Antoni Przechrzta – Intuicja jako wymiar człowieczeństwa. Rola intuicji w procesie twórczym

Część IV. Cywilizacja wobec społeczeństwa 
Jan Wadowski – Między transhumanizmem a transpersonalizmem. Neoczłowieczeństwo w globalnym świecie? 
Aleksandra Lato – Człowieczeństwo w kulturze masowej 
Teresa Klimowicz – Mimetyczne pragnienie i globalne wzorce konsumpcji 
Grzegorz Pacewicz – Kłopoty kreacjonizmu z nauką 
Wojciech Olchowski – Autoewolucja człowieka wymuszona konkurencją maszyn – przegląd wczesnych wizji
Łukasz Tomczyk – Wykluczenie cyfrowe problemem współczesnych społeczeństw 
Tomasz Barszcz – Kulturozoficzna wizja przyszłości człowieka według Stefana Symotiuka 
Lidia Gąsowska – Urban fantasy jako lektura niepokojów i lęków egzystencjalnych współczesnego człowieka-w-mieście 
Katarzyna Sobijanek – Utrata osobowości w pułapce systemu totalitarnego. Rozważania na kanwie antyutopii Jewgienija Zamiatina My i Tatiany Tołstoj Kyś 
Monika Grochalska, Aleksandra Dołgań – Wizja człowieka w myśleniu systemowym 

Posłowie: Nowa humanistyka i interdyscyplinarny obraz człowieka – Zenon Waldemar Dudek

Wprowadzenie

do książki "Esencja człowieczeństwa" red. Halina Romanowska-Łakomy

Nie jestem zwolenniczką nieustannego narzekania na dzisiejsze czasy, uważam bowiem, że przede wszystkim należy dostrzegać rzeczy pozytywne, świadomie je rozwijać i pomnażać. Ale trudno pomnażać dobro, jeśli przytłacza nas zło.

Tak naprawdę nie wiemy, czy zło maleje, czy rośnie? Czy powiększa się statystycznie, czy jakościowo? Czy dzisiaj bardziej ogarnia świat, niż było to na przykład w średniowieczu bądź w innym okresie historii ludzkości. Czy, jak wielu z nas sądzi, brniemy ku coraz większemu złu? Czy prawdą jest, że żyjemy w epoce zaniku człowieczeństwa, w epoce braku miłości?

Aby spojrzeć poważnie na problem człowieczeństwa, zrozumieć, w czym tkwi jego istota, trzeba się przedtem dowiedzieć, kim jesteśmy jako ludzie: jakie mamy możliwości wewnętrzne i umiejętności ich realizacji. A zatem należy postawić pytanie: kim i czym jest człowiek, czym dysponuje wewnętrznie, na czym polega esencjalna strona jego wnętrza?

W książce tej zapoznamy czytelników z doniesieniami specjalistów, którzy przedstawiają tu wybrane aspekty esencji naszego człowieczeństwa. Proponuję jednak czytelnikowi, by podczas lektury prezentowanych tekstów zdobył się na głębszą refleksję, co pozwoli mu także wejrzeć w siebie i skonfrontować się ze swoją potencjalnością.

Wiemy, że człowiek ma w sobie dobro, ale nie bardzo wiemy, czym ono jest i jakie mamy możliwości jego spełniania. Wybranie dobra jest najbardziej subtelnym czynem, a jego obrona – duchową odwagą i cechą człowieczeństwa. Obrona dobra przed złem jest dobrem samym w sobie, a czynić je może tylko istota ludzka będąca Człowiekiem.

Poznanie esencji człowieczeństwa jest więc koniecznością i obowiązkiem – drogą do stawania się Człowiekiem.

Do redagowania tej książki motywował mnie nie tylko obowiązek etyczny, ale i poznawczy, który może poszerzyć naszą ontologiczną wiedzę o bycie ludzkim.

W potencjale każdej osoby ludzkiej mieści się zarówno strona relatywna, jak i ponadczasowa. To, co nazywamy ludzkim, jest subiektywne i zmienne, jest naszą relatywnością. To, co nazywamy człowieczym, jest uniwersalne, obiektywne i ponadczasowe. Powinniśmy umieć rozpoznawać, co jest w nas tymczasowe, a co trwałe i nieuwarunkowane.

Człowieczeństwo jest pojęciem, nad którym zastanawiamy się dość rzadko, raczej tylko w sytuacjach kryzysowych, a przeważnie kiedy dowiadujemy się o zachowaniach nieludzkich. Sytuacje takie na chwilę zajmują naszą uwagę i przywołują refleksję nad jakością człowieczeństwa. W takich momentach, świadomie bądź nie, próbujemy dotrzeć do jego istoty. Niestety ta chwila trwa krótko.

Na co dzień nie chcemy wiedzieć, kim jesteśmy jako ludzie i jaki mamy potencjał, nie dostrzegamy ukrytych w nas możliwości i nie bardzo w nie wierzymy. Nie wiemy, a często po prostu nie chcemy wiedzieć, jakie wewnętrzne jakości w codziennym życiu mogłyby nas podnieść na poziom Człowieka.

Jako ludzie jesteśmy powiązani ze światem przyrody, do czego zresztą chętnie się przyznajemy. Nasze bytowanie, w złym czy dobrym znaczeniu, tłumaczymy i usprawiedliwiamy prawami natury, a ludzkie słabości, w tym również wszelkie okrucieństwa, tłumaczymy przynależnością do tego świata i koniecznością podporządkowania się jego twardym prawom.

Nie zauważamy, iż oprócz tego, że jesteśmy częścią materialnej i przyrodniczej strony świata, podlegamy także prawom wyższego rozumu; że została nam dana i zadana rola istot myślących, obdarzonych umysłem i dostępem do rozumu wyższego. Nie chcemy wiedzieć, że dzięki umysłowi możemy przekraczać naszą biologię i uwarunkowania. Umysł sprzężony z wymiarem duchowym czyni nas czymś więcej niż ludzką istotą uwikłaną w prawa przyrody, czyni nas Człowiekiem.

W określeniu człowiek mieści się zatem coś więcej niż tylko istota uwarunkowana. Strona ludzka reprezentuje nasz gatunek w przestrzeni biologicznej, społecznej, kulturowej, strona człowiecza zawiera zasoby wewnętrzne, które mogą uwalniać od determinacji. Esencja nasza jest siłą ukrytą, która może pomóc w pokonywaniu automatyzmów, w jakich więzimy się od zarania, zdolna jest pokonać nasze ślepe uzależnienia, schematy, uwarunkowania biologiczne i grupowe.

Czytając zebrane w tym tomie wypowiedzi, poznamy bogate konteksty postrzegania esencji, począwszy od subiektywnego „ja”, poprzez obiektywne i ponadczasowe wartości, a skończywszy na aspekcie zderzenia się naszego człowieczeństwa z kulturą i cywilizacją.

Halina Romanowska-Łakomy
Komentarze (0)
0