Kategorie

Wydawcy

Autorzy

Bestsellery

  Nowości

  Autor: Tomasz Rudowski

  Zobacz także pozycje Autora: Pytka Lesław, Rudowski Tomasz (red.)


  Prof. Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pedagog specjalny, zajmuje się twórczą resocjalizacją oraz arteterapią. Kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR UW. Pracownik naukowy w Instytucie Edukacji Artystycznej APS w Warszawie, pełni funkcję kierownika Podyplomowego Studium Arteterapii. Bada związki uzdolnień specjalnych z ekspresją artystyczną w procesach socjalizacji, edukacji i arteterapii, w szczególności u osób niedostosowanych społecznie. Opracował teorię afirmacji sensu życia przez sztukę i teorię doznań transakcyjnych w arteterapii i edukacji. Odbył staż zawodowy w Akademii Sztuk Pięknych. Uprawia malarstwo, rzeźbę, grafikę. Autor książek poświęconych edukacji plastycznej, teorii sztuki, teorii arteterapii, w tym: Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno?psychologicznym (2009), Scientific Bases of Artistic Education with Art?Therapy (2011), Edukacja i terapia przez sztukę (2013).

  
  © ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia 1991–2024