Kategorie

Wydawcy

Autorzy

Bestsellery

  Nowości

  Autor: Tomasz Olchanowski

  Dr hab., pedagog i kulturoznawca, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku (Instytut Studiów Kulturowych, Zakład Antropologii Kultury). Zastępca redaktora naczelnego półrocznika „Albo Albo. Problemy psychologii i kultury”. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

  Zainteresowania naukowe: zagadnienia związane z psychologią głębi i antropologią kultury (destrukcyjne i twórcze tendencje w ludzkiej psychice, źródła kultury i problematyka przemiany duchowej, ewolucja psychiczna człowieka, interpretacja wytworów wyobraźni, refleksja filozoficzna nad naukami humanistycznymi i społecznymi). W swej działalności naukowej i w życiu osobistym odnajduje również inspiracje w technikach pracy nad ciałem i świadomością, które powstały w tradycji niektórych szkół buddyjskich, neoplatonizmu, stoicyzmu, epikureizmu i mistyki chrześcijańskiej.

  Autor książek: Jungowska interpretacja ojca w prozie Brunona Schulza (2001), Psychologia pychy (2003), Duchowość i narcyzm (2006), Wola i opętanie (2008, wyd. 2 poszerz. 2010), Pedagogika a paradygmat nieświadomości (2013), Kultura manii (2016), Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej (2019), Zmierzch mądrości (2021). Autor ponad 80 artykułów naukowych z omawianego zakresu. Opublikował również liczne utwory prozatorskie (opowiadania, proza poetycka).

  
  © ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia 1991–2024