Kategorie

Wydawcy

Autorzy

Bestsellery

  Nowości

  Autor: Łukasz Święcicki

  Łukasz Święcicki – w 1986 ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie. W 1995 uzyskał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność psychiatria na podstawie rozprawy pt. "Niedobór witaminy B12 i/lub kwasu foliowego u osób z rozpoznaniem schizofrenii, chorób afektywnych i innych zaburzeń psychicznych". W 2008 w tej samej jednostce otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. "Choroba afektywna sezonowa (depresja zimowa). Monografia z uwzględnieniem badań własnych".


  W 2016 uzyskał tytuł naukowy profesora. Zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Został kierownikiem II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.


  Prowadzi badania dotyczące zaburzeń depresyjnych, między innymi na temat fototerapii oraz polimorfizmu receptora serotoninowego.

  
  © ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia 1991–2024