Kategorie

Wydawcy

Autorzy

Bestsellery

  Nowości

  Autor: Lidia Grzesiuk (red.)

  Zobacz także pozycje Autorów: Grzesiuk Lidia, Suszek Hubert (red.), Grzesiuk Lidia, Krawczyk Krzysztof


  Prof. dr hab., pracowała do 2015 roku w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2015–2020 kierownik Zakładu Psychoterapii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


  Autorka i współautorka książek, m.in.: Jak ludzie porozumiewają się?; Style komunikacji interpersonalnej; Studia nad komunikacją interpersonalną; Umiejętności menedżera; Jak pomagać sobie, rodzinie i innym; Spotkania, które leczą. Doświadczenia z psychoterapii młodzieży oraz Rozmowy o tajemnicach psychoterapii. Redaktor naukowy i współautorka monografii i podręczników akademickich, m.in.: Zaburzenia komunikowania się neurotyków, osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia; Psychoterapia – szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy; Psychoterapia. Teoria; Psychoterapia. Praktyka; Psychoterapia. Badania i szkolenie; Psychoterapia. Integracja; Psychoterapia. Problemy pacjentów; Psychoterapia. Szkoły i metody; Psychoterapia. Pogranicza; Psychoterapia bez tajemnic.


  Posiada licencje psychoterapeuty i superwizora psychoterapii oraz licencję trenera grupowych treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  
  © ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia 1991–2024