Kategorie

Wydawcy

Autorzy

Bestsellery

  Nowości

  Autor: Lidia Grzesiuk, Krzysztof Krawczyk

  Zobacz także pozycje Autorów: Grzesiuk Lidia (red.), Grzesiuk Lidia, Suszek Hubert (red.)


  Lidia Grzesiuk – prof. dr hab., pracowała do 2015 roku w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2015–2020 kierownik Zakładu Psychoterapii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Autorka i współautorka książek, m.in.: Jak ludzie porozumiewają się?; Style komunikacji interpersonalnej; Studia nad komunikacją interpersonalną; Umiejętności menedżera; Jak pomagać sobie, rodzinie i innym; Spotkania, które leczą. Doświadczenia z psychoterapii młodzieży oraz Rozmowy o tajemnicach psychoterapii. Redaktor naukowy i współautorka monografii i podręczników akademickich, m.in.: Zaburzenia komunikowania się neurotyków, osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia; Psychoterapia – szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy; Psychoterapia. Teoria; Psychoterapia. Praktyka; Psychoterapia. Badania i szkolenie; Psychoterapia. Integracja; Psychoterapia. Problemy pacjentów; Psychoterapia. Szkoły i metody; Psychoterapia. Pogranicza; Psychoterapia bez tajemnic.

  Posiada licencje psychoterapeuty i superwizora psychoterapii oraz licencję trenera grupowych treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


  Krzysztof Krawczyk – psycholog, doktorant na Wydziale Psychologii UW. W preacy badawczej zajmuje się problematyką zaburzeń tożsamości, osobowości typu borderline, swobodnych technik diagnostycznych. Uzyskał certyfikat Mistrza Praktyki Neurolingwistycznego Programowania. Obecnie szkoli się na psychoterapeutę – kończy Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii w Polskim Instytucie NLP. Interesuje się zastosowaniem technik medytacyjnych w psychoterapii.

  Projekt i realizacja 2014 DiH.pl