Kategorie

Wydawcy

Autorzy

Bestsellery

  Nowości

  Autor: Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek (red.)

  Zobacz także pozycje Autorów: Grzesiuk Lidia (red.), Grzesiuk Lidia, Krawczyk Krzysztof


  Lidia Grzesiuk – prof. dr hab., pracowała do 2015 roku w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2015–2020 kierownik Zakładu Psychoterapii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Autorka i współautorka książek, m.in.: Jak ludzie porozumiewają się?; Style komunikacji interpersonalnej; Studia nad komunikacją interpersonalną; Umiejętności menedżera; Jak pomagać sobie, rodzinie i innym; Spotkania, które leczą. Doświadczenia z psychoterapii młodzieży oraz Rozmowy o tajemnicach psychoterapii. Redaktor naukowy i współautorka monografii i podręczników akademickich, m.in.: Zaburzenia komunikowania się neurotyków, osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia; Psychoterapia – szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy; Psychoterapia. Teoria; Psychoterapia. Praktyka; Psychoterapia. Badania i szkolenie; Psychoterapia. Integracja; Psychoterapia. Problemy pacjentów; Psychoterapia. Szkoły i metody; Psychoterapia. Pogranicza; Psychoterapia bez tajemnic.

  Posiada licencje psychoterapeuty i superwizora psychoterapii oraz licencję trenera grupowych treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


  Hubert Suszek – dr psychologii, adiunkt Katedry Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psychoterapeuta w Centrum Psychoterapii w Warszawie. Współredaktor naukowy i współautor podręcznika akademickiego Psychoterapia. Integracja oraz Psychoterapia. Problemy pacjentów, autor kilkunastu naukowych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym oraz warsztaty i treningi psychologiczne. Posiada certyfikat analityka grupowego oraz rekomendację trenera treningu interpersonalnego PTP. Jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii (PSIP) oraz Polskiego Towarzystwa Mindfulness (PTM). Zainteresowania naukowe: struktura „ja”, w szczególności jej złożoność/wieloaspektowość.

  
  © ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia 1991–2024