Kategorie

Wydawcy

Autorzy

Bestsellery

Nowości

Autor: Frank G. Anderson, Martha Sweezy, Richard C. Schwartz

Dr n. med. Frank G. Anderson – dr Frank Anderson uzyskał specjalizację z psychiatrii w Harvard Medical School. W swoim gabinecie terapeutycznym skupia się na leczeniu traumy oraz bólu psychicznego. Angażuje się w promowanie uzdrawiania psychiki, współczucia, nadziei i życia bez przemocy. 


Podróżuje po całym globie jako rzecznik i nauczyciel IFS proponując tę metodę jako szybką ścieżkę do samoświadomości i uzdrawiania emocjonalnych zranień. Jest, co rzadko spotykane, zarówno psychiatrą, jak i psychoterapeutą. Pasjonuje go nauczanie psychoterapii opartej na wiedzy o mózgu, integrujące neurobiologię z IFS. Jest dyrektorem wykonawczym Foundation for Self Leadership [Fundacji Przywództwa JA], prowadzi badania naukowe, a także współpracuje z wytwórnią filmową Pixar. Uczestniczył w konferencji „Spirit of Humanity” w Islandii oraz wspierał osoby, które przeżyły ataki terrorystyczne 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. 


Dr Martha Sweezy – dr Martha Sweezy jest adiunktem w Harvard Medical School oraz doradczynią programową i kierowniczką Cambridge Health Alliance. Prowadziła dział szkoleń w dziedzinie terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT). Jest współautorką i redaktorką książek: Internal Family Systems Therapy: New Dimensions [System Wewnętrznej Rodziny: nowe wymiary] oraz Innovations and Elaborations in Internal Family Systems Therapy [System Wewnętrznej Rodziny: innowacje i eksploracje], a także współautorką książki: Intimacy from the Inside Out: Courage and Compassion in Couple Therapy [Intymność od środka: odwaga i współczucie w terapii par]. Napisała także wiele artykułów na temat modelu IFS. Prowadzi praktykę terapeutyczną i doradczą w Northampton w stanie Massachusetts w USA. 


Dr Richard C. Schwartz – dr Richard Schwartz opracował model terapeutyczny System Wewnętrznej Rodziny (IFS) zainspirowany otrzymywanymi od klientów opisami różnych części –
w tym wielu ekstremalnych – których ci w sobie doświadczali. Dostrzegł, że kiedy zajmiemy się obawami
tych części i kiedy poczują się one bezpiecznie, stają się mniej destrukcyjne i zgadzają się na przywództwo tego, co dr Schwartz określił mianem JA. Rozwijając IFS, Schwartz zauważył, że podobnie jak w systemowej teorii rodziny, części mogą przyjąć na siebie charakterystyczne role, które pomagają zdefiniować wewnętrzny świat klienta. JA zaś wypełnione jakościami takim jak: pewność, otwartość i współczucie, pełni rolę centrum, wokół którego części tworzą swoisty układ. Ponieważ IFS lokuje źródło uzdrowienia w kliencie, terapeuta dysponuje dużą przestrzenią i może skupić się na takim prowadzeniu klienta, by ten uzyskał dostęp do swojego prawdziwego JA, i wspieraniu go, aby spożytkował swą wewnętrzną mądrość. To podejście czyni IFS niepatologizującym i dającym nadzieję modelem terapeutycznym. 


Dr Schwartz w 2000 roku założył The Center for Self Leadership [Centrum Przywództwa JA]. Jest głównym prelegentem wielu krajowych organizacji psychoterapeutycznych i członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Małżeńskiej i Rodzinnej, zasiada w radach redakcyjnych czterech branżowych czasopism. Opublikował wiele książek i artykułów na temat IFS. Napisał między innymi: System Wewnętrznej Rodziny. Wprowadzenie do modelu, Internal Family Systems Therapy [Terapia – System Wewnętrznej Rodziny]. Richard Schwartz mieszka i prowadzi praktykę w Brookline w stanie Massachusetts i pracuje na Wydziale Psychiatrii Harvard School of Medicine.

Projekt i realizacja 2014 DiH.pl