.

Lista produktów Autora Elżbieta Dryll

Pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat zajmuje się dydaktyką akademicką, przygotowując młodych psychologów do praktycznej pracy w poradniach i szkołach. Prowadzi badania nad procesem wychowawczym, szczególnie w relacji rodzice–dzieci, oraz nad różnymi zjawiskami psychospołecznymi, wyznaczającymi jakość środowiska rodzinnego. W proponowanym ujęciu wychowanie jest rozumiane jako interakcja dwojga podmiotów w kontekście systemu znaczeń, jakie proponuje kultura i jakie wytwarza konkretna rodzina w ramach własnego etosu. Jej najnowsze badania osadzone są w nurcie psychologii narracyjnej, z uwzględnieniem zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych, szczególnie z wykorzystaniem autorskiej metody semantycznej analizy tekstu (opowieści, dialogu), inspirowanej dorobkiem współczesnej lingwistyki, literaturoznawstwa i antropologii kulturowej. Autorka kilku książek, prac zbiorowych i artykułów w czasopismach, a także promotor licznych prac magisterskich i doktorskich. Najważniejsze publikacje w języku polskim to: Interakcja wychowawcza (2001, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN), Transmisja międzypokoleniowa etosu rodzinnego („Psychologia Rozwojowa” 2003, nr 1), Tatuś, koleżanka, Kmicic, policjant i pies: Identyfikacja głosów w dialogu wewnętrznym podmiotu („Przegląd Psychologiczny” 2005, nr 1), Doświadczenia życiowe a narracja tożsamościowa osoby („Psychologia Rozwojowa” 2008, nr 1), redaktor naukowy tomu Psychologia narracyjna: Tożsamość, dialogowość, pogranicza (2012, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury).

Zobacz także pozycje Autora: Dryll Elżbieta, Cierpka Anna

Pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat zajmuje się dydaktyką akademicką, przygotowując młodych psychologów do praktycznej pracy w poradniach i szkołach. Prowadzi badania nad procesem wychowawczym, szczególnie w relacji rodzice–dzieci, oraz nad różnymi zjawiskami psychospołecznymi, wyznaczającymi jakość środowiska rodzinnego. W proponowanym ujęciu wychowanie jest rozumiane jako interakcja dwojga podmiotów w kontekście systemu znaczeń, jakie proponuje kultura i jakie wytwarza konkretna rodzina w ramach własnego etosu. Jej najnowsze badania osadzone są w nurcie psychologii narracyjnej, z uwzględnieniem zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych, szczególnie z wykorzystaniem autorskiej metody semantycznej analizy tekstu (opowieści, dialogu), inspirowanej dorobkiem współczesnej lingwistyki, literaturoznawstwa i antropologii kulturowej. Autorka kilku książek, prac zbiorowych i artykułów w czasopismach, a także promotor licznych prac magisterskich i doktorskich. Najważniejsze publikacje w języku polskim to: Interakcja wychowawcza (2001, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN), Transmisja międzypokoleniowa etosu rodzinnego („Psychologia Rozwojowa” 2003, nr 1), Tatuś, koleżanka, Kmicic, policjant i pies: Identyfikacja głosów w dialogu wewnętrznym podmiotu („Przegląd Psychologiczny” 2005, nr 1), Doświadczenia życiowe a narracja tożsamościowa osoby („Psychologia Rozwojowa” 2008, nr 1), redaktor naukowy tomu Psychologia narracyjna: Tożsamość, dialogowość, pogranicza (2012, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury).

Filtry aktywne

Wrastanie w kulturę. Transmisja narracji w wychowaniu rodzinnym

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/eneteia/domains/sklep.eneteia.pl/public_html/var/cache/dev/smarty/compile/b9/bf/b5/b9bfb5b1a135942dd076cbba73831137f070d78b_2.file.product.tpl.php on line 209
-44,12%

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/eneteia/domains/sklep.eneteia.pl/public_html/var/cache/dev/smarty/compile/5b/ce/12/5bce122e66a8439c146d57853c3eeab9b66c116e_2.file.products.tpl.php on line 91
-44,12%
19,00 zł 34,00 zł

W ostatnim ćwierćwieczu podejście narracyjne zyskało status uznanego sposobu uprawiania psychologii. Nowy paradygmat stwarza perspektywę podejmowania tematów, które do tej pory wymykały się klasycznej metodologii, jak również przeformułowania pytań odnosz

0