Kategorie

Wydawcy

Autorzy

Bestsellery

  Nowości

  Autor: Cara Verdellen, Jolande van de Griendt, Sanne Kriens i in.


  • C.W.J. (Cara) Verdellen, dr, jest psychologiem klinicznym oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. W 2007 r. otrzymała tytuł doktora prowadząc badania nad efektywnością terapii behawioralnej tików i zespołu Tourette’a.

  • J.M.T.M. (Jolande) can de Griendt, mgr, jest licencjonowanym psychologiem i terapeutą poznawczo-behawioralnym. Jej badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej dotyczą porównania efektywności terapii behawioralnej tików z farmakoterapią.


  Obie autorki, Cara Verdellen i Jolande van de Griendt, uczestniczyły w opracowaniu wytycznych (European Clinical Guidelines) dla Europejskiego Towarzystwa Badań nad Syndromem Tourette’a (ESSTS), dotyczących leczenia zespołu Tourette’a i innych zaburzeń tikowych ( część „Interwencje behawioralne i psychospołeczne” ), prowadzą warsztaty i wykłady na temat behawioralnych metod terapeutycznych tików. Są członkami rady naukowej Duńskiego Stowarzyszenia Zespołu Tourette’a (Scientific board of the Dutch Tourette Syndrome Association) oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Syndromem Tourette’a (ESSTS; European Society of the Study of Tourette Syndrome). Razem założyły BT-Tics Fdn., fundację, która zajmuje się opracowywaniem i rozpowszechnianiem informacji na temat terapii behawioralnej tików.
   • S. (Sanne) Kriens, mgr, jest licencjonowanym psychologiem i terapeutą poznawczo-behawioralnym. Zajmuje się leczeniem zaburzeń tikowych, zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju u dzieci i dorosłych.

   • (Ilse) van Oostrum, mgr, jest psychologiem. Zajmuje się leczeniem zaburzeń tikowych, zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju u dzieci i dorosłych.


  
  © ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia 1991–2024