Kategorie

Wydawcy

Autorzy

Bestsellery

    Nowości

    Autor: Bogna Choińska

    Filozof, estetyk i literaturoznawca, zajmuje się problematyką francuskiego poststrukturalizmu, autorka licznych artykułów z tej dziedziny (m.in. w „Diametrosie”, „Hybris”, „Nowej Krytyce”, „Filo-Sofiji”, „Przestrzeniach Teorii”). Kontynuuje także wcześniejsze zainteresowania literaturoznawstwem (m.in. esejem) oraz estetyką, czego owocem są książki Sztuka jako wartość wobec kryzysu kultury europejskiej (2009) i obecna publikacja Szkice o sztuce oraz artykuły w „Słupskich Studiach Filozoficznych” i „Lumen Poloniae”. Zrealizowała grant MNiSW „Dyskurs podmiotu, podmiot dyskursu. Przemiany we francuskim poststrukturalizmie”. Pracuje w Akademii Pomorskiej w Słupsku (Instytut Historii i Politologii, Zakład Filozofii).

    
    © ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia 1991–2024