Kategorie

Wydawcy

Autorzy

Bestsellery

  Nowości

  Autor: Andrzej Pankalla, Aleksandra Kilian

  Zobacz także pozycje Autora: Pankalla Andrzej, Dudek Zenon Waldemar, Pankalla Andrzej


  Pankalla Andrzej – Pracuje w Instytucie Psychologii UAM, Zakład Psychologii Ogólnej i Historii Myśli Psychologicznej. Magisterium (1993) UAM WNS Psychologia, doktorat (1995) Instytut Psychologii, Prof. dr hab. Ryszard Stachowski. Stanowiska uniwersyteckie i miejsca pracy: 1993-1995 - asystent UAM WNS Instytut Psychologii, 1995 - urlop na czas odbywania studiów doktoranckich, 1993 - dyrektor Prywatnej Szkoły Języków Obcych, redakcja naukowa pisma "Albo albo. Problemy psychologii i kultury". Zainteresowania: historia psychologii, etnopsychologia, psychologia kultury. Prowadzone zajęcia: (1993) Konwersatorium "Historia myśli psychologicznej", (1996) Konwersatorium "Determinanty zachowania", (1998) Seminarium "Kulturowe uwarunkowania idei transcendencji", (1999) Konwersatorium "Wprowadzenie do psychologii". Projekty badawcze: Grant promotorski Komitetu Badań Naukowych Nr 1 HO1F 01416 "Psycho-kulturowy wymiar mitu. Badania terenowe wśród Indian Kofan - Amazonia Ekwadorska". Staże zagraniczne i wyjazdy studyjne: (1993 - 3 miesiące) - staż naukowy w Claypenny Hospital, North Yorkshire, York, Easingwold, (1998 - 3miesiące) - współpraca w realizacji projektu badawczego z Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, Facultad de Psicologia, (1999 - 2 tygodnie) - kwerenda w biblitece Universidad de Barcelona w Hiszpanii, współpraca w realizacji projektu badawczego z Prof. J. Fericglą z Institut de Prospectiva Antropologica de Barcelona. W roku 1998 kierował wyprawą naukową do Amazonii Ekwadorskiej (Indianie Kofan, Siona, Huaorani, Tsáchilla), w 1991 współorganizował wyprawę do Meksyku (Indianie Lacandoni). Prowadzi Szkołę Języków Obcych „Inkantacje”, specjalizującą się w psychologicznych metodach nauczania. Kilian Aleksandra – Kulturoznawca, przewodnicząca Koła Naukowego "Psychologia kultury. Idee graniczne" na Uiwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współautorka artykułu w piśmie "ALBO albo. Problemy psychologii i kultury": Perspektywa psycho-kulturowa" oraz wystąpień na konferencjach o tematyce psychologiczno-kulturowej. Obszary badawcze: kultura współczesna (późna nowoczesność), tożsamość.

  
  © ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia 1991–2024