Kategorie

Wydawcy

Autorzy

Bestsellery

    Nowości

    Autor: Alicja Keplinger (red.)

    Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: psychologia motywacji, ewaluacja w edukacji, psychologiczne aspekty trudności w uczeniu się, bierności, produktywności, psychologia pieniądza. Redaktor tomu Młodzież w zmieniającym się świecie (2001); autorka książki (z A. Matusiewiczem) pracy Praktyczne aspekty ewaluacji metodyki pracy warsztatowej (2001); autorka i współautorka licznych artykułów w pismach naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych.

    
    © ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia 1991–2024